fbpx

Burza práce a informácií

28.novembra 2013 sa v športovej hale v Prievidzi uskutočnila akcia s názvom Burza práce a informácií.  Rôzne pracovné agentúry, mládežnícke organizácie pôsobiace v našom meste, školy aj zamestnávatelia z nášho regiónu poskytovali odborné...

Viac

Burza stredných škôl v Partizánskom

Dňa 21.11.2013 sa uskutočnila Burza stredných škôl v Partizánskom. Naša Piaristická stredná odborná škola Františka Hanáka mala  tiež možnosť prezentovať sa. Burza stredných škôl pomohla  nielen mnohým žiakom 9.ročníka s výberom strednej školy...

Viac

Exkurzia Bratislava

19.11.2013 boli naši žiaci, grafici a murári, na exkurzii v hlavnom meste Bratislave.  Cieľom exkurzie bolo bližšie sa oboznámiť s minulosťou štúrovskej generácie a prakticky si vyskúšať  doteraz získané vedomosti z fotografovania. Prezreli sme...

Viac

Sociálne štipendium

Oznamujeme záujemcom o poskytnutie sociálneho štipendia, že 30. september 2013 je termín na doručenie žiadosti. Všetky potrebné doklady za rok 2012 treba priniesť na sekretariát školy. Pokyny nájdete na strane 2 v priloženom tlačive.

Viac