fbpx

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania sa začína dňa 16.10.2014 o 14:00 v miestnosti č. 48 v hlavnej budove Piaristickej spojenej školy F. Hanáka na ulici Andreja Hlinku 44 v Prievidzi. Úvodná konzultácia bude v čase 14:00 – 16:15 z predmetu biológia. Bližšie informácie u zástupkyne riaditeľky školy pre strednú odbornú školu Mgr. Slobodovej.

Harmonogram konzultácií