fbpx

Krajské kolo Zenitu 2023

Krajské kolo Zenitu 2023

V minulom týždni sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. Nakoniec boli na túto súťaž pozvaní až 3 naši študenti: Šimon Jurica, Martin Turčan a Jakub Kováčik. Oproti školskému kolu sa zvýšila náročnosť úloh, ale hlavne konkurencia. Spomedzi 83 programátorov v trenčianskom kraji sa z našich študentov najlepšie umiestnil Martin Turčan, a to na 20. mieste. Blahoželáme!

(Mgr. Vladimír Ondrejka)