fbpx

Sférické kino

S rybičkou Drobec sme sa ponorili na dno koralového útesu a pohnutím mesiaca piesňou, počas prílivu, sme ho zachránili pred obrovským tankerom.

Viac

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

Naši druháci boli pozvaní do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi na besedu s pani spisovateľkou Gabrielou Futovou. Počas školského roka deti prečítali viacero kníh od tejto autorky, a preto sa na stretnutie s ňou tešili. Pani Futová bola veľmi...

Viac

Beseda s tematikou dopravnej výchovy

Žiaci 2.A a 2.B triedy sa súčastnili besedy s pani policajtkou Ing. Danielou Preťovou. Rozprávali sa s ňou na tému dopravy, presnejšie o železničnej doprave. Deti boli oboznámené s tým, ako sa treba správať v blízkosti železničnej trate, aby...

Viac

Hravá anglická matematika – metóda CLIL

Spojiť angličtinu, matematiku a prírodovedu? Pre nás žiadny problém. Počas celého školského roka sme v 2.A triede využívali metódu CLIL – vsúvali sme anglický jazyk do vyučovania matematiky. Snahou bolo čo najviac priblížiť deťom potrebu...

Viac

Deň rodiny

29.5.2018 sme v našej materskej škole oslávili Deň rodiny, kyticu básní a piesní sme venovali našim mamičkám a ockom za ich lásku a starostlivosť.

Viac

Ako išlo vajce na vandrovku

Na Bojnickom zámku sme si našli kamaráta vajce a vybrali sme sa s ním na vandrovku. Počas výletu svetom sme sa skamarátili s rakom, kačkou, koníkom, volom, kohútikom a moriakom. Vystrašili sme ježibabu, porazili zbojníkov a s náramkami...

Viac

Výlet do Planetária

Oznámi rozhlas do sveta, štartuje detská raketa. Hláste sa rýchle deti milé. Vy väčší aj vy maličkí, na všesvetový školský výlet pôjdeme pozrieť hviezdičky. 31.5.2018 sme v Krajskej hvezdárni v Žiari nad Hronom vyleteli nad oblaky.  

Viac