Piaristické gymnázium Františka Hanáka, Prievidza

Úspechy v jazykových olympiádach

V mesiaci január sa víťazi školského kola anglickej aj nemeckej olympiády zúčastnili okresného kola. Najväčší úspech dosiahla študentka sexty Mária Lojová, ktorá vďaka víťazstvu v kategórii 2A postúpila do krajského kola. Dvojnásobný úspech...

Viac

Vianočný svietnik

Deň pred sviatkom svätého Mikuláša sa v priestoroch Centra voľného času v Prievidzi uskutočnila súťaž v aranžovaní z prírodných materiálov pod názvom „Vianočný svietnik“. Našu školu zastupovali tri dievčatá – Natália Dírerová (sexta), Sabína...

Viac

Videodiplom pre naše dievčatá☺

Povedz áno športu.“? (pozri v aktualitách 24.11.2016) Neostalo bez odozvy.  Dievčatá dostali pozdrav od naozaj špičkových reprezentantov slovenského športu. Futbalista Marek Hamšík, horský cyklista Filip Polc a dokonca olympijský víťaz Matej Tóth...

Viac

Riaditeľské voľno – 22.12.2016

V súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že na 22.12.2016  bolo rozhodnutím riaditeľky Piaristickej...

Viac

Drogy zabíjajú

V stredu 15.12. sa žiaci starších ročníkov zúčastnili filmového predstavenia s tematikou drogovej závislosti. Film Katka je unikátnym časozberným dokumentom, mapujúcim štrnásť rokov v živote mladej narkomanky a jej márneho zápasu so závislosťou...

Viac

Internetová matematická olympiáda

Už 9. ročník tejto súťaže aj v tomto školskom roku pripravila Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne. V utorok 29. novembra 2016 v čase presne od 9:00 do 11:00 sme riešili sadu neľahkých matematických úloh. Hladina...

Viac