Piaristické gymnázium Františka Hanáka, Prievidza

Chutný francúzsky týždeň

V týždni od 10. do 16. októbra 2016  nám francúzština „chutila“ ešte viac ako inokedy. Rozbehol sa totiž 27. ročník podujatia s názvom Týždeň chutí (La Semaine du Goût), ktoré sa organizuje každoročne v mesiaci október  a prebieha vo viacerých...

Viac

Veľtrh vysokých škôl v Nitre

Študenti septimy a 3.G sa dňa 5. októbra 2016 zúčastnili Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS, ktorý sa konal v priestoroch Výstaviska Agrokomplex v  Nitre. Cieľom bolo poskytnúť študentom čo najviac informácií o...

Viac

“Land art“ očami tercie

Dňa 3. 10. 2016 žiaci tercie,  v rámci vyučovacej hodiny Výchova umením,  vymenili pracovné prostredie  triedy za školsky dvor, na ktorom mladí land artoví umelci pracovali s nájdeným materiálom ako je lístie stromov, drievka, kamene, konáre...

Viac

Geologická exkurzia

14. októbra 2016 sa žiaci 8.A triedy ZŠ so spolužiakmi z tercie nášho 8-ročného gymnázia už tradične vybrali po stopách hornín sopečného pôvodu do Kremnických a Štiavnických vrchov. Zbierali vzorky v Starej Kremničke, v Šášovskom Podhradí. Po...

Viac