fbpx

Dôležitý oznam

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste zvážili nástup Vášho dieťaťa do školy počas prvého týždňa, ak ste v predchádzajúcich dňoch pricestovali zo zahraničia. Vaše dieťa bude ospravedlnené do 7. 9. 2020. Prosíme, aby ste túto skutočnosť nahlásili...

Viac

Milí žiaci, študenti,

prajeme Vám príjemné prázdniny a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku 2020/2021. Stretneme sa 2.9.2020 o 8.00 vo vašich triedach, o 9.00 bude slávnostná sv. omša.

Viac

CESTOVANIE PO SLOVENSKU – ALE KAM?

Poradia vám žiaci kvarty A a kvarty B! Koronavírus nás usadil doma a mnohí tí, ktorí radi cestovali do zahraničia, pomýšľajú na letnú dovolenku na Slovensku. Uvedomujeme si aké krásy prírody a poklady kultúry máme aj u nás? Žiaci kvarty na...

Viac

Environmentálne práce žiakov tercie

Žiaci triedy tercia počas dištančného vzdelávania v rámci hodín biológie pracovali na rozmanitých témach zameraných na životné prostredie – environmentálnych témach. Ktosi by povedal „ekologických“, ale to nie je dostatočne široký pojem na to...

Viac