Piaristické gymnázium Františka Hanáka, Prievidza

Voliteľné predmety

Pravidlá k výberu voliteľných predmetov (VP) a nepovinných predmetov (NP) Ponuka voliteľných predmetov pre maturitný ročník 2020-2021 Ponuka voliteľných predmetov pre predmaturitný ročník pre školský rok 2020-2021

Viac

Prijímacie konanie

4-ročné gymnázium   Záväzne potvrdenie o nastúpení- nenastúpení na štúdium Kritériá prijímacieho konania na štvorročné gymnázium pre školský rok 2020/2021- inovované Priebežné výsledky prijímacích skúšok Na základe Rozhodnutia o termínoch...

Viac

Maturantom

Cieľové požiadavky  na maturitné skúšky platné od 1.9.2018 nájdete tu: http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/ Zloženie maturitných predmetov Voliteľné predmety Podrobnosti hodnotenia maturitnej skúšky Harmonogram...

Viac