fbpx

Adolf Dudek

So žiakmi 7. ročníka sme sa zúčastnili v Okresnej knižnici v PD stretnutia s ilustrátorom detských kníh Adolfom Dudekom. Jeho kreatívne vystúpenie žiakov rozosmialo, rozptýlilo a zároveň sa počas neho naučili kresliť niektoré obrazy zo života...

Viac

Výchova umením

Deviataci vymenili 3. novembra 2016 priestor triedy za školský dvor. Teoreticky sa už na predmete Výchova umením oboznámili s významom slova konceptuálne umenie, ale tentoraz prišla na rad osobná skúsenosť. V širšom chápaní pojmu konceptuálne...

Viac

Testovanie 5

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností...

Viac