fbpx

Zamestnávatelia v Prievidzi otvorili študentom svoje dvere

Školy a podniky v našom regióne reagovali na iniciatívu Európskej komisie, ktorá organizovala od 20. do 24. novembra 2017 druhý Európsky týždeň odborných zručností. Cieľom bolo  povzbudiť mladých ľudí, aby objavovali a využívali svoje dary a schopnosti prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy.

Navštívili sme 22. novembra 2017 so študentmi deviateho ročníka SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi. Okrem prezentácie odborov, ktoré škola ponúka sme sa zúčastnili i dňa otvorených dverí  vo firme Nestlé Slovensko s. r. o., s ktorou škola spolupracuje v duálnom vzdelávaní. Vybraní študenti deviateho ročníka a ôsmeho ročníka sa zúčastnili 23. novembra 2017 i „Dňa techniky 2017“ v SOŠ v Handlovej. Podujatie zahŕňalo prezentáciu jednotlivých odborov, výstavu Vedecká hračka na tému „MORE“ a exkurziu do firmy Brose Prievidza spol. s r. o., s ktorou škola spolupracuje v duálnom systéme vzdelávania.

 

Brose, SOŠ Handlová

 

 

Nestlé