fbpx

Biblia očami detí – opäť úspešní

Ako každý rok, aj v tomto školskom roku, sme sa zapojili do tejto, pre nás obľúbenej výtvarnej súťaže. Celý mesiac február naši žiaci neúnavne maľovali a vylepšovali svoje umelecké dielka, aby sme potom my, pani učiteľky a vychovávateľky vybrali...

Viac

Les ukrytý v knihe

Žiaci 3.A triedy sa zúčastnili besedy s názvom Les ukrytý v knihe. Na túto besedu sme boli pozvaní pri príležitosti mesiaca lesov. Pestovateľka a ochranárka lesa – pani Ing. Petra Jankejová deťom pútavou formou rozprávala o lese. Spolu s...

Viac

Vyhodnotenie jarného zberu papiera

V dňoch 8. – 12. apríla sa na školskom dvore ráno a poobede objavovali autá, káričky, deti i dospelí naložení novinami, časopismi či starými katalógmi. Prvý kontajner vydržal tradične do stredy a druhý sme v piatok takmer nezavreli. Podľa...

Viac

CLIL 2

Na 1. stupni ZŠ máme už deviaty rok rozšírený anglický program. Využívame metódu CLIL, ktorá integruje angličtinu aj do iných predmetov (Prvouka, Matematika, Prírodoveda a Výtvarná výchova) a pomáha našim žiakom.  

Viac

Bádateľská hodina biológie

Učiť žiakov tak, aby boli na hodine aktívni. Aby len nepočúvali „holé“ fakty, ale sami našli informácie. To bolo cieľom aj jednej z hodín biológie v VII. A triede. Každý žiak dostal do rúk nejaký druh potraviny (cestoviny, piškóty, smotana, keks...

Viac

Úspechy v okresnom kole Pytagoriády

Aj v tomto školskom roku  boli žiaci našej základnej školy úspešní v okresnom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. V kategórii P3, P4 a P5 nás reprezentovalo 6 žiakov. Michal Maroši z 3.A triedy sa umiestnil na 1. mieste v kategórii...

Viac