Piaristická základná škola Františka Hanáka, Prievidza