fbpx

Lyžiarsky výcvik

V týždni od 21.1 do 25.1 2019 sa triedy 7.A,7.B a sekundy osemročného gymnázia zúčastnili lyžiarskeho kurzu vo Valčianskej doline.Nelyžiari,ktorí prvý krát stáli na lyžiach bravúrne zvládli posledný deň slalom a tí,ktorí mali už skúsenosti si...

Viac

Metóda CLIL na hodine vlastivedy

Počas hodiny vlastivedy niektoré časti učiva preberáme po anglicky. Využívame činnosti, ktoré deti zaujímajú, aby sa učili s radosťou. Pri vyučovaní učiva o zime a ročných obdobiach deti hrali rôzne hry v anglickom jazyku. Učili sa aj vonku, kde...

Viac

Oblečme si milosrdenstvo

Milí rodičia, žiaci a študenti! V tomto týždni sa nám podarilo úspešne zahájiť akciu „Oblečme si milosrdenstvo“, v ktorej sme pozvaní vyjadriť svojím oblečením vzťah k 3 hodnotám v živote človeka – VĎAČNOSŤ, PROSBA, ODPUSTENIE. ...

Viac

Korčuliarska sezóna sa začala

Keďže konečne zima ukázala svoju silu a priniesla ochladenie, deti z našej školy v rámci telesnej výchovy pravidelne vymieňajú priestory telocvične za klzisko na námestí. Veď zdravý pohyb na čerstvom vzduchu počas vyučovania je príjemná zmena...

Viac

Praktické vyučovanie vlastivedy

Učivo vlastivedy sa snažíme so žiakmi učiť prakticky. Nielen memorovať z učebnice, ale aj zažiť, vidieť, prakticky vyskúšať. Pri vyučovaní učiva o tieňoch a o svetových stranách sme veľa času trávili vonku – na školskom dvore a tiež na...

Viac

Návšteva Zvonárike domu v Lazanoch

Žiaci 3. ročníka našej základnej školy mali možnosť v utorok 12.decembra navštíviť Zvonárike dom v Lazanoch. Tento dom dýcha históriou. Nachádzajú sa v ňom rôzne staré veci, ktoré pochádzajú od obyvateľov Lazian a tiež z blízkeho okolia tejto...

Viac