Piaristická základná škola Františka Hanáka, Prievidza

Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Anežka Kútiková Učebňa školského špeciálneho pedagóga: 2. poschodie číslo dverí 85  Kancelária odborného poradenstva: 1. poschodie číslo dverí 52  Kontakt: anezka.kutikova@piaristi-pd.sk                  +421 46 54...

Viac

Školský klub detí

REŽIM DŇA V ŠKD 6,00 – 7,30      – príchod detí do ŠKD, oddychové a relaxačné činnosti 7,30                    – odchod detí do tried 11,30 – 14,00  – schádzanie detí do oddelení ŠKD, príprava na obed – hygiena, modlitba pred aj po obede, obed...

Viac

Špeciálny pedagóg

Učebňa špeciálneho pedagóga: číslo dverí 85. Špeciálny pedagóg: Mgr. Beáta Jamrišková Počas konzultačných hodín sa špeciálny pedagóg venuje individuálnej práci s deťmi, konzultácie rodičov je potrebné dohodnúť vopred cez mail bejkaja@gmail.com...

Viac