fbpx

BIBLIA OČAMI DETÍ

Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku na hodinách výtvarnej výchovy  snažili preniesť svoje biblické predstavy na papier. Z množstva krásnych výkresov odborná porota nakoniec vybrala 11 prác, ktoré nás reprezentovali v Diecéznom kole...

Viac

Ako išli druháci na vandrovku

Bojnický zámok patrí medzi najkrajšie a najnavštevovanejšie zámky v strednej Európe. A práve tu sa v piatok 15. júna začala naša vandrovka. Putovali sme po zámku, kde sa odohrával príbeh s názvom Ako išlo vajce na vandrovku. Po skončení peknej...

Viac

Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

Naši druháci boli pozvaní do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi na besedu s pani spisovateľkou Gabrielou Futovou. Počas školského roka deti prečítali viacero kníh od tejto autorky, a preto sa na stretnutie s ňou tešili. Pani Futová bola veľmi...

Viac

Beseda s tematikou dopravnej výchovy

Žiaci 2.A a 2.B triedy sa súčastnili besedy s pani policajtkou Ing. Danielou Preťovou. Rozprávali sa s ňou na tému dopravy, presnejšie o železničnej doprave. Deti boli oboznámené s tým, ako sa treba správať v blízkosti železničnej trate, aby...

Viac

Hravá anglická matematika – metóda CLIL

Spojiť angličtinu, matematiku a prírodovedu? Pre nás žiadny problém. Počas celého školského roka sme v 2.A triede využívali metódu CLIL – vsúvali sme anglický jazyk do vyučovania matematiky. Snahou bolo čo najviac priblížiť deťom potrebu...

Viac

Švihadlové šialenstvo

V apríli sme mali už štvrtý ročník súťaže Švihadlové šialenstvo. Zúčastnilo sa jej 19 detí.  Súťažili v troch disciplínach a udelili sme tri miesta v každom ročníku. Atrakciou boli skoky vo dvojiciach. Gratulujeme všetkým víťazom a ďakujeme...

Viac

Beseda so spisovateľkou Jaroslavou Kuchtovou

Dňa 5. júna 2018 sa žiaci V. A a VI. B triedy zúčastnili v Hornonitrianskej knižnici na besede so spisovateľkou Jaroslavou Kuchtovou. Pani spisovateľka predstavila deťom svoju tvorbu a prezradila niečo z osobného života. Keďže beseda niesla názov...

Viac