Piaristická základná škola Františka Hanáka, Prievidza

Oznam pre stravníkov

Oznamujeme stravníkom, že obedy sa dňa 5.9.2016 (pondelok) vydávajú v ŠJ v čase od 10,30 hod.  do 12,00 hod. Od utorku 6.9.2016 sú časy výdaja obeda také, ako minulý školský rok.

Viac

Cudzie jazyky

Metóda CLIL – Prírodoveda – Rastliny a živočíchy V 2. polroku sa žiaci 3. ročníka v prírodovede učili o rastlinách a živočíchoch. Tematický celok rastliny sme preberali aj vonku na čerstvom vzduchu, kde učenie žiakov viac bavilo. Tiež...

Viac

Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Anežka Kútiková Učebňa školského špeciálneho pedagóga: 2. poschodie číslo dverí 85  Kancelária odborného poradenstva: 1. poschodie číslo dverí 52  Kontakt: anezka.kutikova@piaristi-pd.sk                  +421 46 54...

Viac

Školský klub detí

REŽIM DŇA V ŠKD 6,00 – 7,30      – príchod detí do ŠKD, oddychové a relaxačné činnosti 7,30                    – odchod detí do tried 11,30 – 14,00  – schádzanie detí do oddelení ŠKD, príprava na obed – hygiena, modlitba pred aj po obede, obed...

Viac