fbpx

Pozvánka na Krížovú cestu

Milí rodičia a priatelia, srdečne Vás pozývame na stretnutie s Pánom na Jeho Krížovej ceste, ktorú mávame počas pôstneho obdobia každý utorok na školskom dvore (keď je pekne) alebo v kostole (keď prší). Vaše deti z ŠKD a páter Ján:-)

Viac

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dňa 9.3. 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V prvej kategórii, do ktorej patria žiaci 2. – 4. ročníka, sa nám predstavilo 19 súťažiacich. Toto slávnostné popoludnie sme začali krátkym filmom pre deti...

Viac

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Elektronická prihláška do 1. roč. ZŠ Pri vypĺňaní prihlášky rodičom  odporúčame dodržať termín zápisu – teda 1. 4. – 30. 4. 2022 Osobný zápis do 1.roč. ZŠ je 26. a 27. apríla 2022 od 14. 00 hod. do 17.00 hod. Harmonogram zápisu  ...

Viac