fbpx

Metóda CLIL – Prírodoveda – Rastliny a živočíchy

V 2. polroku sa žiaci 3. ročníka v prírodovede učili o rastlinách a živočíchoch. Tematický celok rastliny sme preberali aj vonku na čerstvom vzduchu, kde učenie žiakov viac bavilo. Tiež sme pozorovali klíčenie a rast rastlín. Žiaci sa naučili po anglicky: časti rastlín, opis procesu klíčenia rastlín, hovorili i o význame jednotlivých častí rastlín. Okrem spomínaných praktických činností deti tvorili rôzne projekty, čítali anglické knihy o rastlinách, pozerali anglické videá a vypracovávali pracovné listy.

Zaujímavé boli tiež vyučovacie hodiny prírodovedy, kde sa deti učili o zvieratách. Naučili sa povedať i písať po anglicky o tom, ako zvieratá vyzerajú, ako sa pohybujú, kde žijú, čím sa živia, zaraďovali ich do tried. Vyrobili sme si leporelo o zvieratách. Počítali sme slovné úlohy o zvieratách.

Mgr. Miroslava Verešová