fbpx

Praktické vyučovanie vlastivedy

Učivo vlastivedy sa snažíme so žiakmi učiť prakticky. Nielen memorovať z učebnice, ale aj zažiť, vidieť, prakticky vyskúšať. Pri vyučovaní učiva o tieňoch a o svetových stranách sme veľa času trávili vonku – na školskom dvore a tiež na...

Viac

Návšteva Zvonárike domu v Lazanoch

Žiaci 3. ročníka našej základnej školy mali možnosť v utorok 12.decembra navštíviť Zvonárike dom v Lazanoch. Tento dom dýcha históriou. Nachádzajú sa v ňom rôzne staré veci, ktoré pochádzajú od obyvateľov Lazian a tiež z blízkeho okolia tejto...

Viac

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – školské kolo

Dňa 11. 12. 2018 sa konalo školské kolo Dejepisnej olympiády v dvoch kategóriách – v kategórii C (9. ročník) a v kategórii E (7. ročník). Z deviatakov sa do súťaže zapojili dvaja žiaci (už skúsení a úspešní olympionici) Jakub Struhačka a Andrej...

Viac

Kongres historických osobností Slovenska

V piatok, 9. novembra, sa v triede 4.A stretli známe historické osobnosti Slovenska. Žiakov totiž mimoriadne zaujal tematický celok v učive vlastivedy – Minulosť a súčasnosť Slovenska. Počas jesenných prázdnin si každý pripravil projekt o jednej...

Viac

Testovanie 5 2017

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční   novembra 2018 / streda/   na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a...

Viac

Majstrovstvá okresu v šachu ZŠ

7. novembra sa v Centre voľného času konali Majstrovstvá okresu v šachu ZŠ. Naši šachisti si počínali úspešne, kategóriu chlapcov vyhral Michal Maroši a kategóriu dievčat vyhrala Martina Krahulcová. Naše družstvo v zložení: M. Krahulcová, M...

Viac