fbpx

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

V utorok 6. marca sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V tento deň súťažili žiaci 2. – 4. ročníka. Zúčastnili sa ho víťazi triednych kôl. Strávili sme spolu veľmi príjemné popoludnie, pretože sme...

Viac

Beseda

Dňa 26.2.2018 nás v ŠKD navštívila lesná pedagogička Mária Čavojová. Tentoraz nám porozprávala o vtáčikoch v lese. Deti ich mohli počuť z nahrávky a pohľadať v pracovnom liste. Aký by to bol však zážitok, keby sme ich mohli počuť, či vidieť v ich...

Viac

Školské kolo Biologickej olympiády kategórie E

V piatok  2. marca 2018 sa konalo školské kolo Biologickej olympiády kategórie E, známej aj pod názvom „Poznaj a chráň“. Tento ročník súťaže  je venovaný rastlinám a živočíchom našich lesov. Školského kola sa zúčastnilo celkovo 9 žiakov, z toho...

Viac