fbpx

Zvieratá z 5.A

Zvieratá z 5.A

Dištančné vzdelávanie a každodenné používanie informačných technológií malo bezpochyby aj pozitívny prínos. Žiaci si do značnej miery vylepšili svoje prezentačné zručnosti, čo mohli následne ukázať aj pri realizácii svojich projektov s názvom „My animal“. Na fotografiách malá ukážka z hodiny anglického jazyka v 5.A triede.

(text: Ing. B. Šušolová)