fbpx

Krížová cesta s deťmi

Vo štvrtok popoludní sa naše deti zúčastnili v piaristickom kostole Krížovej cesty, v ktorej sme sa modlili za všetky všetky deti na celom svete, zvlášť za tie, ktoré trpia akýmkoľvek spôsobom. (vojna, hlad, ťažká práca … ) Veríme, že sme...

Viac

Sobotná školička

Sobotná školička

Sobotná školička = tradičné zábavno-edukačné stretnutie pre predškolákov. Oboznámite sa so školským prostredím a vyriešite rôzne úlohy (napr. matematické, budete strihať, vyfarbovať, pracovať s interaktívnou tabuľou…). Tešíme sa na vás v...

Viac

Dejepisná olympiáda

Dňa 9. 2. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktoré prebehlo online formou. Našu školu reprezentovali traja žiaci, všetci traja boli úspešnými riešiteľmi. V kategórii C (9. ročník) obsadil Braňo Mazánik v konkurencii 29...

Viac

Zážitkové dejepisné workshopy

V dňoch 15. 2. a 16. 2. absolvovali naši deviataci a ôsmaci zážitkové dejepisné workshopy, ktoré zrealizovalo občianske združenie Post Bellum. Hlavným poslaním workshopov bolo priblížiť deťom dobu, v ktorej žili ich rodičia, starí rodičia...

Viac

Na Fašiangy u prvákov

Na Fašiangy u prvákov

Princezné, rytieri, Spidermani, zvieratká, Harry Potter, policajt, maliar, stavbár a iné masky sme mohli stretnúť počas tohtoročných Fašiangov na chodbách našej školy. Svojim spevom a veselosťou nám pripomenuli tradičné ľudové zvyky. Po sprievode...

Viac

Okresné kolo olympiády z angličtiny

Všetci naši „anglickí olympionici“ zaznamenali očakávaný úspech v okresnom kole. Branislav Mazánik z IX.A je úspešný riešiteľ, Samuel Paľun z II.G skončil na skvelom 3. mieste, Vladimír Šimurka z III.F na vynikajúcom 2. mieste a...

Viac

NOVÍ ČITATELIA

NOVÍ ČITATELIA

„Brána knižky otvorená, rozprávkami podoprená, kto do nej vojde, veľa sa dozvie. Či je ona, či je on, stáva sa čitateľom.“   Touto úvodnou básničkou naša školská knižnica slávnostne privítala prvákov a pasovala ich za svojich čitateľov. Deti...

Viac

4x online beseda

4x online beseda

Dejepisné besedy zamerané na tému múzeum s Jánom Vingárikom, zamestnancom Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, sa konali v pondelok 13.12. (5.A) a v stredu 15.12. (5.B). Mali sme síce nejaké technické problémy (v pondelok so signálom, v stredu...

Viac