fbpx

Marec – mesiac knihy

Marec – mesiac knihy

Keďže marec je mesiacom knihy, čítaniu sa aktívne venovali aj deti zo školského klubu. Čítali všetci a mali z toho veľkú radosť! (Mgr. V. Melišková)

Viac

Štvrtáčky háčkujú

Štvrtáčky háčkujú

Daždivé popoludnia v zimných mesiacoch sme využili v ŠKD aj na ručné práce. Dievčatá zo 4. A najviac chytilo háčkovanie. Tie, ktorým to šlo od ruky, učili spolužiačky, ktoré s háčkovaním iba začínali. Niektorým dievčatám pomohli zvládnuť základné...

Viac

Krížová cesta s ŠKD

Krížová cesta s ŠKD

Pôst je vzácnym časom pre ľudské srdce. Môžeme sa otvoriť Božej Láske a naplno prežívať milosť z obety a vykúpenia, aj vďaka modlitbe krížovej cesty. V našom ŠKD každoročne rozjímame v piatok popoludní nad jednotlivými zastaveniami  v...

Viac

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Elektronická prihláška do 1. roč. ZŠ Pri vypĺňaní prihlášky rodičom  odporúčame dodržať termín zápisu – teda 1. 4. – 30. 4. 2024 Osobný zápis do 1.roč. ZŠ je 22. a 23. apríla 2024 od 14. 00 hod. do 17.00 hod. Harmonogram zápisu...

Viac

Biblia očami detí

Biblia očami detí

Aj tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže „BIBLIA OČAMI DETÍ“ Do krajského – diecézneho kola postúpilo 12 prác zo 4 kategórií  Všetkým súťažiacim držíme prsty (Mgr. Mária Mačuhová)

Viac

Tvorivá dielňa s včelárkou Marikou

Tvorivá dielňa s včelárkou Marikou

V pondelok 4. marca sme s dievčatami zo 4. A a z 5. A navštívili v rámci ŠKD Hornonitrianske múzeum. Čakal nás veľmi zaujímavý program – interaktívna prehliadka výstavy o včelárstve s úlohami, s ktorými si dievčatá hravo poradili, a zážitkové...

Viac

Piataci na výstave

Piataci na výstave

V piatok 1. marca navštívili milovníci histórie z 5.B Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Prezreli si tu výstavu Včelárstvo a pernikárstvo na hornom Ponitrí. Pútavým výkladom ich výstavou previedol pracovník múzea Ján Vingárik. (Mgr. Petra...

Viac

Minikurz prvej pomoci

Minikurz prvej pomoci

Minikurz prvej pomoci v ŠKD zrealizovali štvrtáčky V posledný februárový deň pripravili dievčatá zo 4. A pre mladších kamarátov z ŠKD minikurz prvej pomoci. Teoreticky aj prakticky oboznámili druhákov a tretiakov so základmi poskytovania prvej...

Viac