fbpx

Školský špeciálny pedagóg

Milí rodičia a žiaci, kolegovia, aktuálny školský rok 2020/2021 Vám budú k dispozícii dvaja špeciálni pedagógovia: pre MŠ a 1. stupeň ZŠ – Mgr. Beáta Jamrišková, beata.jamriskova@piaristi-pd.sk pre 2. stupeň ZŠ – Mgr. Terézia Grešnerová...

Viac

Školský klub detí

Režim dňa 6,00 – 7,30      príchod detí do ŠKD, oddychové a relaxačné činnosti 7,30                    odchod detí do tried 11,30 – 14,00  schádzanie detí do oddelení ŠKD, príprava na obed – hygiena, modlitba pred aj po obede, obed, oddychové a...

Viac

Špeciálny pedagóg

Učebňa špeciálneho pedagóga: číslo dverí 85. Špeciálny pedagóg: Mgr. Beáta Jamrišková Počas konzultačných hodín sa špeciálny pedagóg venuje individuálnej práci s deťmi, konzultácie rodičov je potrebné dohodnúť vopred cez mail bejkaja@gmail.com...

Viac