fbpx

Dejepisná olympiáda – školské kolo

9. decembra 2016 sa v našej škole konalo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zo základnej školy sa do súťaže zapojilo deväť žiakov. V kategórii C (9. ročník) súťažilo sedem dievčat z IX. A triedy, v kategórii E (7. ročník) dvaja chlapci zo VII...

Viac

Vyhodnotenie zberu papiera

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento školský rok žiaci a rodičia netrpezlivo čakali na vyhlásenie jesenného zberu papiera. Tentokrát si víťazstvo zabezpečili dve početné triedy (4.A a sekunda), ktoré síce v predchádzajúcom zbere...

Viac

Adolf Dudek

So žiakmi 7. ročníka sme sa zúčastnili v Okresnej knižnici v PD stretnutia s ilustrátorom detských kníh Adolfom Dudekom. Jeho kreatívne vystúpenie žiakov rozosmialo, rozptýlilo a zároveň sa počas neho naučili kresliť niektoré obrazy zo života...

Viac