fbpx

Ocenení žiaci

Grafici prvého, druhého a tretieho ročníka medzi sebou súťažili o najlepší návrh loga, plagátu a pozvánky pre potreby detského letného tábora organizovaného farnosťou Prievidza – Zapotôčky. Žiaci preukázali kreatívneho ducha a animátori mali pri výbere víťazných návrhov ťažkú úlohu.  Tieto návrhy sa použijú pri propagácii, ale aj počas samotného tábora. Aj vďaka tejto súťaži majú žiaci odboru grafik digitálnych médií možnosť vidieť konkrétne ovocie ich práce, ktoré nezostáva uložené len na disku počítača. Za spoluprácu ďakujeme farnosti Prievidza-Zapotôčky a autorom víťazných návrhov srdečne blahoželáme.