fbpx

Romulov príbeh

Romulov príbeh

V rámci hodín literatúry dostali piataci za úlohu zdramatizovať krátky prozaický text od Bruna Ferrera Romulov príbeh. Časť z nich pod vedením Jakuba Vážana sa rozhodla nenechať tento svoj „scenár“ len v písomnej podobe, ale najskôr ho cez Zoom nahrali ako rozhlasovú hru a po návrate do školy ho zinscenovali aj ako bábkové divadlo. V stredu 5. mája na toto predstavenie pozvali svojich spolužiakov z vedľajších tried (2.B, 5.B a 4.B) a predstavenie im zahrali. Zaujímavosťou je, že si preň skomponovali aj vlastnú hudbu, ktorú jej autor Jakub Danko hral počas predstavenia naživo.

(Mgr. Petra Humajová)