fbpx

Koledovanie u prezidenta

Dňa 1.1.2018 naši koledníci Dobrej noviny ( tvorení zo žiakov, študentov, absolventov, rodičov našej školy a pátra Janka ) rozniesli zvesť o narodení Pána aj samotnému pánu prezidentovi do Prezidentského paláca. Pán prezident bol veľmi rád, že sa...

Viac

Ako sme boli v Nemecku

Tri žiačky tercie spolu s pani učiteľkou Tragorovou a Korinekovou sme sa 26. novembra 2017 vybrali na cestu  do Nemecka. Keď sme v nedeľu dorazili, vyzdvihli si nás naše hostiteľské rodiny. Tento deň, až na zvítanie s novou rodinou a prostredím...

Viac

Pozvánka pre rodičov – 10. 1. 2018

Milí rodičia, Od januára 2018 začíname organizovať pre rodičov detí s poruchami učenia alebo správania komunitné stretnutia s cieľom vzájomnej výmeny skúseností. Bude ich viesť naša školská psychologička PhDr. Marta Dudžíková. Prvé stretnutie je...

Viac