fbpx

Psychologická pomoc

Milí žiaci, milí rodičia, niektorí z nás opatrenia súvisiace s uzatvorením škôl znášajú lepšie, niektorí horšie. Je to obdobie, kedy sa veľa z nás cíti opustených, izolovaných, bezradných pri príprave na vyučovanie alebo pri riešení iných...

Viac

Rozhodnutie ministra – 12.10. 2020

Milí rodičia, žiaci, kolegovia! Minister školstva SR na základe aktuálnej situácie prijíma s platnosťou od 12.októbra 2020 opatrenia na spomalenie šírenia nákazy Covid 19. Opatrenia zasahujú do chodu našej školy nasledovne: ·        Materská...

Viac

Karanténne opatrenia

Milí rodičia, žiaci! Podľa aktualizovaných informácii vstupujú žiaci tried III.A a príma na obdobie od 2.10. – 3.10. do karantény. Na obdobie karantény pre všetkých žiakov spomenutých tried  platia známe opatrenia: o    sledovať svoj zdravotný...

Viac

Návod pre rodičov

Čo robiť, ak…..? 1. je dieťa choré – Rodič je povinný oznámiť túto skutočnosť tr. učiteľovi, absenciu do 5 dní môže rodič ospravedlniť sám a po návrate do školy doniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti. Kontaktovanie lekára je na zvážení rodiča...

Viac

Prevádzkové poriadky

Zverejňujeme prevádzkové poriadky jednotlivých zložiek, ktoré boli tvorené s prihliadnutím na súčasnú epidemiologickú situáciu. Zároveň žiadame všetkých, aby dodržiavali zásady ROR (rúško – odstup – ruky) a zbytočne nezvyšovali riziko...

Viac