fbpx

Na prevenciu nie je nikdy neskoro.

Vo štvrtok 16.3. navštívil našu školu kapitán mestskej polície Vít Zajac. Na stretnutí so žiakmi 8.A a 9.A triedy  prednášal o bezpečnom správaní v rizikových situáciách, viedol ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci. Časť prednášky...

Viac

Pozvánka na Krížovú cestu

Milí rodičia a priatelia, srdečne Vás pozývame na stretnutie s Pánom na Jeho Krížovej ceste, ktorú mávame počas pôstneho obdobia každý utorok na školskom dvore (keď je pekne) alebo v kostole (keď prší). Vaše deti z ŠKD a páter Ján:-)

Viac

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dňa 9.3. 2017 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. V prvej kategórii, do ktorej patria žiaci 2. – 4. ročníka, sa nám predstavilo 19 súťažiacich. Toto slávnostné popoludnie sme začali krátkym filmom pre deti...

Viac