fbpx

Oznam pre záujemcov o stravovanie

Oznamujeme záujemcom o stravovanie v školskej jedálni pri Piaristickej spojenej škole F. Hanáka, že prihlášky na stravovanie a zakúpenie čipovej karty na stravu si môžete vybaviť v pracovných dňoch v čase od 9:00 – 12:00 na prízemí budovy piaristickej školy.

Bc. Jana Košecká, vedúca školskej jedálne