Generálny predstavený rehole piaristov navštívil Prievidzu

Generálny predstavený rehole piaristov navštívil Prievidzu

Vo štvrtok 21. apríla 2016 sme na pôde Piaristickej spojenej školy F. Hanáka  privítali vzácneho hosťa: pátra Pedra Aguada, SchP.

Generálny predstavený rehole piaristov prišiel so svojím asistentom pre Európu a s provinciálom pátrom Jurajom Ďurnekom. Spevom ho privítali deti zo spevokolu Rosnička a zástupcovia vedenia školy darčekmi. Následne si pozrel vystúpenie jazykových talentov z gymnázia a prácu grafikov zo SOŠ. Neobišiel ani deti v školskom klube, ktoré sa v poobedných hodinách modlili  v kaplnke. Pred požehnaním sa im prihovoril: „Modlitba nám mení srdce. Viete prečo? Pretože, keď sa modlíme, Pán Boh počúva a to nám mení srdce.“

Počas rozhovoru so zástupcami vedenia školy a pátrami piaristami vyjadril radosť zo všetkých stretnutí toho dňa (so žiakmi, pedagógmi, ale i rodičmi žiakov a mladými zo spoločenstvom PIAR). Treťou návštevou Prievidze sa mu opäť viac poskladala mozaika ľudí i života na škole v čase vyučovania i po vyučovaní. Oslovili ho i svedectvá rodičov, ako sa k Bohu dostali paradoxne skrze svoje deti, ktoré vďaka živému vzťahu s Bohom dokázali byť svedkami v rodine.

Vytvoril paralelu medzi životom sv. Jozefa Kalazanského, ktorému tiež srdce i život zmenili deti. „Modlite sa za nás piaristov, nielen pôsobiacich v Prievidzi, ale i na celom svete. Piaristi venujú celý svoj život, každú svoju minútu deťom a mladým, opustili všetko. Chcú v každej situácii byť tu vždy pre nich. A to ich robí aj šťastných.“

Na záver stretnutia nás uistil o svojej modlitbe za nás.

Potom už jeho kroky smerovali do budovy PiarHome, kde sa venoval rozhovorom s mladými zo spoločenstva PIAR, ktorí ho zase oboznámili so svojou činnosťou. Návšteva generálneho predstaveného sa zakončila svätou omšou za účasti mladých aj rodičov, počas ktorej povedal: „Skutky apoštolov je kniha, ktorá nie je uzavretá. Vy ste každý jeden povolaní, aby ste ju písali, aby ste svedčili a evanjelizovali.“

[nggallery id=287]

    Zuzana Škrinárová