Oznam

Oznam

Vážení rodičia, priatelia školy, prosíme Vás o pomoc pri  úprave školského dvora. Práce  spojené s preložením doskočiska, vytvorenie priestoru pre preliezačku a hojdačky, oprava pieskoviska, renovácia lavičiek,  výsek kríkov a odstránenie starých koreňov na dvore. Vhodné pre mužov. Začiatok prác 6.5. 2016 o 15.00, v sobotu 7.5. 2016 o 9.00, nasledujúce termíny piatok a sobota v mesiaci máj. V prípade dažďa sa brigády nekonajú. Presný čas a harmonogram prác zverejnený >> v tabuľke, kde sa môžete zapísať. Popis prác – vykopanie doskočiska, osadenie obrubníkov, zasypanie doskočiska pieskom ,  výsek kríkov, vykopanie starých koreňov, vyrovnanie pozemku, zasypanie starého doskočiska hlinou, zasiatie trávy, brúsenie lavičiek, natretie lavičiek.

Kontaktná osoba na prihlasovanie Mgr. Jana Kureková  t.č. 0904443145  a e-mail vych.kurekova@gmail.com