fbpx

NÁŠ DEŇ ZEME

Deň Zeme je deň venovaný našej Zemi. Každoročne sa koná 22. apríla, my sme ho mali 24.4. 2017 na školskom dvore.  Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia.
V našom ŠKD sme sa zamerali na VNÍMANIE PRÍRODY VŠETKÝMI ZMYSLAMI. Bolo päť stanovíšť, pri ktorých deti chutnali, počúvali, hmatali, pozerali, voňali prírodniny. Ak vedeli alebo uhádli, dostali bod. Zvíťazili všetci, čo sa zapojili a dozvedeli nové zaujímavosti o prírode.
Ďakujeme pani učiteľkám a študentom z gymnázia, ktorí trpezlivo deťom vysvetľovali ich úlohy a pomáhali im. Ďakujeme pani učiteľke Hantabálovej, ktorá je naším odborným garantom, ďakujeme slniečku, že nám pekne hrialo a Bohu za to, že nás spojil a vlial do nás dobrú vôľu, vďaka ktorej sme mohli takéto výborné podujatie zorganizovať.