fbpx

Naše sedemročné skúsenosti s vyučovaním pomocou metódy CLIL sme odovzdali vyučujúcim z Cypru.

Prvý májový týždeň nás v škole v rámci projektu ERAZMUS+ navštívili dve pani učiteľky 1. stupňa základnej školy, ktoré učia na Cypre.

Výber našej školy nebol náhodný. Spomínané vyučujúce plánujú začať využívať metódu CLIL vo vyučovaní. Naše skúsenosti s touto metódou, ktoré sme získali počas siedmich rokov jej aktívneho využívania, boli pre učiteľky veľmi prínosné. Boli nám vďačné, že sme im poskytli cenné rady a nápady, ktoré využijú pri práci so svojimi žiakmi na Cypre. Zúčastnili sa vyučovacích hodín matematiky, prvouky, prírodovedy i anglického jazyka.

Táto návšteva bola prínosná tiež pre našich žiakov. Mali možnosť komunikovať s učiteľkami v anglickom jazyku a tak sa presvedčiť v reálnej situácii aké je vyučovanie angličtiny pre nich potrebné. Takáto komunikácia je silnou motiváciou pre žiakov. Získali aj informácie o Cypre.

Keďže učiteľky na Cypre vyučujú žiakov 1. a 2. ročníka základnej školy, až 5 vyučovacích hodín navštívili triedu 1. A. V tomto týždni sa trieda učila pomocou rozprávky Popoluška, ktorá nás sprevádzala na hodinách matematiky, prvouky aj angličtiny. Žiaci si v nej rozšírili slovnú zásobu, na matematike ju využívali napr. v slovných úlohách, pri názornom vyučovaní sčítania a odčítania… Žiaci sa učili pomocou dramatizácie. V prvouke zase zvieratá z rozprávky využili v téme Živočíchy. Výsledkom našej práce bol aj projekt o potrave živočíchov. Bol vyrobený z fazule, hrachu, šošovice a pod., ktoré Popoluška v rozprávke musela roztriediť.

Naši prváci napísali prvákom z Cypru listy v anglickom jazyku, ktoré doplnili milými ilustráciami. Tešia sa na odpovede od svojich nových cyperských kamarátov. Plánujeme tiež komunikáciu medzi žiakmi cez Skype.

Mgr. Miroslava Verešová