Naše sedemročné skúsenosti s vyučovaním pomocou metódy CLIL sme odovzdali vyučujúcim z Cypru.

Naše sedemročné skúsenosti s vyučovaním pomocou metódy CLIL sme odovzdali vyučujúcim z Cypru.

Prvý májový týždeň nás v škole v rámci projektu ERAZMUS+ navštívili dve pani učiteľky 1. stupňa základnej školy, ktoré učia na Cypre.

Výber našej školy nebol náhodný. Spomínané vyučujúce plánujú začať využívať metódu CLIL vo vyučovaní. Naše skúsenosti s touto metódou, ktoré sme získali počas siedmich rokov jej aktívneho využívania, boli pre učiteľky veľmi prínosné. Boli nám vďačné, že sme im poskytli cenné rady a nápady, ktoré využijú pri práci so svojimi žiakmi na Cypre. Zúčastnili sa vyučovacích hodín matematiky, prvouky, prírodovedy i anglického jazyka.

Táto návšteva bola prínosná tiež pre našich žiakov. Mali možnosť komunikovať s učiteľkami v anglickom jazyku a tak sa presvedčiť v reálnej situácii aké je vyučovanie angličtiny pre nich potrebné. Takáto komunikácia je silnou motiváciou pre žiakov. Získali aj informácie o Cypre.

Keďže učiteľky na Cypre vyučujú žiakov 1. a 2. ročníka základnej školy, až 5 vyučovacích hodín navštívili triedu 1. A. V tomto týždni sa trieda učila pomocou rozprávky Popoluška, ktorá nás sprevádzala na hodinách matematiky, prvouky aj angličtiny. Žiaci si v nej rozšírili slovnú zásobu, na matematike ju využívali napr. v slovných úlohách, pri názornom vyučovaní sčítania a odčítania… Žiaci sa učili pomocou dramatizácie. V prvouke zase zvieratá z rozprávky využili v téme Živočíchy. Výsledkom našej práce bol aj projekt o potrave živočíchov. Bol vyrobený z fazule, hrachu, šošovice a pod., ktoré Popoluška v rozprávke musela roztriediť.

Naši prváci napísali prvákom z Cypru listy v anglickom jazyku, ktoré doplnili milými ilustráciami. Tešia sa na odpovede od svojich nových cyperských kamarátov. Plánujeme tiež komunikáciu medzi žiakmi cez Skype.

Mgr. Miroslava Verešová

P5050005.jpg
P5050009.jpg
P5050014.jpg
P5170030.jpg
P5170032.jpg
P5170034.jpg
P5180035.jpg
P5180041.jpg
P5180052.jpg
P5180053.jpg
P5180054.jpg
unnamed-1.jpg
unnamed-3.jpg
unnamed-4.jpg
unnamed-5.jpg