fbpx

Deviataci sa slovenčiny neboja

24. mája 2017 sa konal nultý ročník novej internetovej súťaže Nebojím sa slovenčiny. Neboja sa jej ani deviataci – súťažiť sa rozhodli ôsmi. Celkovo sa prihlásilo 586 žiakov z rôznych škôl, test odoslalo 569 žiakov. O poradí súťažiacich rozhodovala kombinácia počtu získaných bodov a času, za ktorý test vypracovali a odoslali. Úspešnými riešiteľmi sa stali súťažiaci, ktorí získali nadpolovičný počet bodov (z 30b) a test odoslali v časovom limite (35 minút). Všetci naši deviataci boli, samozrejme, nielen úspešní, ale obsadili aj pekné pozície s vysokým počtom bodov. Stupienok víťazov unikol Lenke Bobáľovej, ktorá sa umiestnila s 28 bodmi na krásnom 4. mieste. Druhá najúspešnejšia bola Alžbetka Raabová, ktorá s 27 bodmi obsadila 12. miesto. 25 bodov dosiahli 4 žiaci (Zuzka Mikulová, Terka Hatalová, Vlado Hrdý, Viki Vrábelová) a umiestnili sa na 27., 28., 32. a 34. mieste. Takisto s pekným výsledkom skončili Miška Bullová (24b) a Emmka Hupková (21b). Vážime si ochotu deviatakov zapojiť sa do súťaže, hoci už bolo dávno po testovaní a prijímacích pohovoroch a súťaž neprebiehala v čase vyučovania, ale popoludní.

                                                                                                            Mgr. Martina Grolmusová