Zatiaľ čo sa maturuje…

Zatiaľ čo sa maturuje…

Kým sa dnes naši maturanti trápili nad externou časťou maturity zo slovenského jazyka, žiaci I. F, I. G a kvinty absolvovali návštevu Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.

Okrem pútavej prezentácie o vzniku, činnosti, službách a podujatiach organizovanými touto kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou sme sa mali možnosť oboznámiť so spôsobom usporiadania knižničného fondu v jej priestoroch.

Žiaci si v praxi zopakovali to, čo sa naučili v prvých mesiacoch na hodinách slovenského jazyka: čo sú to primárne a sekundárne pramene, ako sa zostavuje rešerš a bibliografia, ba vyskúšali si aj,  aký je to pocit čítať v knihe napísanej Braillovým písmom. Zoznámili sa tiež s knižničnými pojmami, ako je Medzinárodné desatinné triedenie, absenčné a prezenčné výpožičky či bibliograficko-informačnou službou BIS.

Kiež je takýchto príjemne strávených predpoludní čo najviac 🙂

 

PhDr. Zuzana Gregušová

2018-03-13-17-07-06-283.jpg
2018-03-13-17-08-25-255.jpg
2018-03-13-17-09-57-190.jpg
2018-03-13-17-11-01-937.jpg
2018-03-13-17-11-48-790.jpg
2018-03-13-17-12-56-678.jpg
2018-03-13-17-16-20-027.jpg
2018-03-13-17-18-47-879.jpg
2018-03-13-17-21-16-250.jpg
2018-03-13-17-23-46-997.jpg
2018-03-13-17-24-45-623.jpg