fbpx

Zatiaľ čo sa maturuje…

Kým sa dnes naši maturanti trápili nad externou časťou maturity zo slovenského jazyka, žiaci I. F, I. G a kvinty absolvovali návštevu Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi.

Okrem pútavej prezentácie o vzniku, činnosti, službách a podujatiach organizovanými touto kultúrnou a vzdelávacou inštitúciou sme sa mali možnosť oboznámiť so spôsobom usporiadania knižničného fondu v jej priestoroch.

Žiaci si v praxi zopakovali to, čo sa naučili v prvých mesiacoch na hodinách slovenského jazyka: čo sú to primárne a sekundárne pramene, ako sa zostavuje rešerš a bibliografia, ba vyskúšali si aj,  aký je to pocit čítať v knihe napísanej Braillovým písmom. Zoznámili sa tiež s knižničnými pojmami, ako je Medzinárodné desatinné triedenie, absenčné a prezenčné výpožičky či bibliograficko-informačnou službou BIS.

Kiež je takýchto príjemne strávených predpoludní čo najviac 🙂

 

PhDr. Zuzana Gregušová