fbpx

Žiaci 1. stupňa ZŠ čítajú knihy aj v anglickom jazyku

Čitateľskú gramotnosť v anglickom jazyku rozvíjame už na 1. stupni ZŠ. Dlhší čas postupne vytvárame knižný fond s anglickou literatúrou, s ktorou následne naši žiaci pracujú na hodinách cudzieho jazyka.

Žiaci 1. a 2. ročníka väčšinou príbehy počúvajú, reprodukujú a dramatizujú. V 3. a 4. ročníku si knihy už sami čítajú a vypracovávajú rôzne úlohy, ktoré s nimi súvisia. Dôraz kladieme na správnu výslovnosť a porozumenie textu. Na záver si každý žiak pripraví malý projekt a po anglicky zreprodukuje prečítaný príbeh.

PaedDr. B. Bobušová