Žiaci 1. stupňa ZŠ čítajú knihy aj v anglickom jazyku

Žiaci 1. stupňa ZŠ čítajú knihy aj v anglickom jazyku

Čitateľskú gramotnosť v anglickom jazyku rozvíjame už na 1. stupni ZŠ. Dlhší čas postupne vytvárame knižný fond s anglickou literatúrou, s ktorou následne naši žiaci pracujú na hodinách cudzieho jazyka.

Žiaci 1. a 2. ročníka väčšinou príbehy počúvajú, reprodukujú a dramatizujú. V 3. a 4. ročníku si knihy už sami čítajú a vypracovávajú rôzne úlohy, ktoré s nimi súvisia. Dôraz kladieme na správnu výslovnosť a porozumenie textu. Na záver si každý žiak pripraví malý projekt a po anglicky zreprodukuje prečítaný príbeh.

PaedDr. B. Bobušová

IMG_20180226_081422.jpg
IMG_20180226_081459.jpg
IMG_20180226_081554.jpg
IMG_20180226_081746.jpg
IMG_20180227_091757-e1521118269665.jpg
IMG_20180227_092650.jpg
IMG_20180227_092909.jpg
IMG_20180306_094443-e1521118299687.jpg
IMG_20180309_080033.jpg
IMG_20180309_080140.jpg
IMG_20180309_081741.jpg