fbpx

Beseda so spisovateľkou Jaroslavou Kuchtovou

Dňa 5. júna 2018 sa žiaci V. A a VI. B triedy zúčastnili v Hornonitrianskej knižnici na besede so spisovateľkou Jaroslavou Kuchtovou. Pani spisovateľka predstavila deťom svoju tvorbu a prezradila niečo z osobného života. Keďže beseda niesla názov Šikana je všade najväčšiu pozornosť venovala knihe Keby som mal brata, ktorej ústrednou témou je práve šikanovanie v školskom prostredí. Pani spisovateľka porozprávala deťom o tomto závažnom jave, s ktorým sa v dnešnej spoločnosti stretávame, bohužiaľ, veľmi často, a o jeho dôsledkoch na vývin mladého človeka. Pretože v knihe sa spomínajú aj deti z Afriky, ktoré trpia podvýživou, informovala nás p. Kuchtová aj o aktivitách slovenskej humanitárnej organizácie Magna, ktorá pomáha deťom v krízových oblastiach sveta.

Téma besedy a predstavená kniha motivovala najmä piatakov, ktorí sa chcú dozvedieť, ako sa s problémom šikanovania popasoval hrdina knihy – piatak Maťo. Takže dve knihy (jedna z knižnice a jedna darovaná od autorky) sú už v obehu.

Mgr. Martina Grolmusová