fbpx

Multimédiá

 

Informácie o odbore:

  • štvorročný maturitný študijný odbor,
  • možnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu,
  • štúdium prebieha formou najmodernejších vyučovacích metód s využitím IKT,
  • vzdelávania pozostáva z všeobecnovzdelávacích predmetov a oblastí multimédiá, digitálna technika, elektronika
  • v oblasti elektronika sa žiak naučí navrhovať elektronické zariadenia, vypočítať parametre vhodných komponentov, nakresliť schému zapojenia, navrhnúť, vyrobiť plošný spoj, svoje zariadenie zostaviť a otestovať jeho funkčnosť,
  • v oblasti digitálna technika žiak bude schopný poskladať počítač, naučí sa spravovať dáta v databázach, programovať jednoduché aplikácie, spozná problematiku operačných systémov a počítačových sietí,
  • oblasť multimédiá zahŕňa prácu s multimediálnym obsahom, tzn. práca s vektorovou, rastrovou a 3D grafikou pre print a digitálne spracovanie, prácu s kamerou a fotoaparátom, spracovanie fotografií, videa, zvuku a animácií; tvorbu webových stránok
  • žiaci pracujú v programoch Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop a Blender, DaVinci Resolve ai.

Počet prijímaných žiakov: 12

Kritériá prijatia