fbpx

Naši grafici zaujali zástupcov Pixel Federation

Veci sa vždy dejú s istým zámerom. V danej chvíli často nevideným, po čase do očí bijúcim. 

Keď sme sa v decembri minulého roka s našimi grafikmi a asistentmi vybrali do bratislavskej Karlovej Vsi na výstavu dokumentárno-reportážnych fotografií Františka Silaveckého, ktorej predchádzala nezabudnuteľná komentovaná prednáška p. Matúša Šrámka, netušili sme, že táto návšteva nezostane len spomienkou v našich srdciach.  

Článok o našej návšteve sa objavil vo februárovom čísle Karloveských novín ako niečo v Karlovej Vsi dosiaľ nevídané: ešte nikdy sa nestalo, aby o tento typ výstav prejavila záujem škola mimo Bratislavy. Ba čo viac – i priamo v mestskej časti Karlova Ves je viacero stredných škôl a gymnázií, no ich študenti tieto výstavy doteraz nevideli.  

Článok v novinách si prečítal pán Markuš, Karlovešťan pracujúci vo firme Pixel Federation (zameranej na vývoj online hier, ktorá má milióny užívateľov po celom svete a patrí k špičke v tejto oblasti) a rozhodol sa, že prievidzskú strednú odbornú školu, ktorá merala takú diaľku, len aby si študenti mohli pozrieť unikátne fotografie relatívne málo známeho bratislavského fotografa, musí vidieť na vlastné oči.  

V bratislavskom kraji pripadli tohoročné jarné prázdniny na prelom februára a marca, kedy u nás zhodou okolností práve prebiehal Deň otvorených dverí. Bola to teda optimálna príležitosť  sa k nám na SOŠ na vlastné oči presvedčiť, čo za partiu nadšencov sa to vyberie na komornú expozíciu čiernobielych fotografií do hlavného mesta. 

To, čo u nás na DOD videli, počuli a cítili z prístupu našich žiakov ich tak nadchlo, že našich grafikov pozvali na exkurziu do priestorov firmy Pixel Federation, ktorá sa, veríme, v blízkej dobe uskutoční. 

Veci sa vždy dejú s istým zámerom. V danej chvíli často nevideným, po čase do očí bijúcim.   

 

O našej návšteve v Karlovej Vsi sa dočítate na strane 18. 

https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_02_2019_web.pdf