fbpx

Študenti odboru pedagogický asistent absolvovali prvú prax

V dňoch 27. – 30. 5. sa žiaci z odboru pedagogický asistent zúčastnili súvislej pedagogickej praxe na prvom stupni ZŠ našej školy. Asistenti boli zadelení do tried, aby svoje teoretické vedomosti dokázali uplatniť v praxi. Nebolo to vôbec jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Deti sa museli adaptovať a prijať našu prítomnosť. Myslím si, že sme boli prínosom a dosť veľkou pomocou pre všetkých, ale hlavne pre deti. Spoznali sme rôzne charaktery a pomáhali im v rôznych situáciách. Práca pedagogického asistenta nie je vôbec ľahká – je vyčerpávajúca. No z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že som bola veľmi vďačná, že som prežila prax medzi ľuďmi, kde je pomoc pedagogického asistenta vítaná.

Katarína Melišková, I. F