fbpx

Veľké deti menším deťom

Máte radi deti? Verím, že všetci sa zhodneme na rovnakej odpovedi, že máme radi deti.

Ale ako možno deti naučiť mať radosť z iných detí? Ako v deťoch budovať vedomie spolupatričnosti s inými deťmi, vedomie vďačnosti za dar detí medzi nami? Veľmi jednoducho. Tak, že objavia krásu dávania seba, svojich darov a schopností svojim mladším rovesníkom.

Na tomto princípe totiž už niekoľko rokov funguje Medzinárodný deň detí v našej Piaristickej škole F. Hanáka pre deti 2. stupňa. Tí najstarší, t. j. deviataci, pripravujú MDD pre svojich mladších spolužiakov v nižších ročníkoch.

Aj tento rok sa svojej úlohy deviataci zhostili veľmi dobre a predovšetkým ich zásluhou sme prežili deň plný radosti, ako sa na poriadnu oslavu MDD patrí. Žiaci IX. A a IX. B pripravili pre deti program, ktorý niesol názov VOJENSKÝ VÝCVIK. Umožnil zažiť reálne situácie zo života vojakov, ktorí musia byť dynamickí, ale zároveň v boji o prežitie potrebujú aj trvalé vedomosti.

Po počiatočnom „vstupe do armády“, ktorý spočíval v pomaľovaní tváre začali žiaci v skupinách plniť rôzne úlohy na jednotlivých stanovištiach v priestoroch Lesného parku.

Úlohy na stanovištiach boli rôznorodé, od stavania stanu, cez rôzne pohybové hry, hľadanie stratených vecí či objektov na mape, ošetrenie raneného, až po vojenský tanec dievčat. Žiaci ročníkov 5. – 8. súťažili ako o dušu a v silnej konkurencii sa napokon podarilo vďaka najväčšiemu počtu získaných bodov zvíťaziť skupine žiakov z 5. B.

Deviataci nič nenechali na náhodu. Pripravili aj krásne ručne maľované obálky so sladkosťami pre viac ako 100 žiakov 2. stupňa. Opäť sa aj oni sami mohli presvedčiť, že „blaženejšie je dávať ako prijímať“ a pocit z dobre vykonanej práce ich mohol ešte dlho hriať pri srdci.

Veľká vďaka patrí aj vedeniu školy, ktoré na poslednú chvíľu pre nepriaznivé prognózy o počasí zmenilo dátum konania akcie, čo sa ukázalo ako veľmi dobré, lebo akciu napokon sprevádzalo nádherné slnečné a teplé počasie.

Slnko, svieži vzduch a radosť detí z pohybu a zo spoločne strávených chvíľ! Také bolo MDD u piaristov.

Milí deviataci, ĎAKUJEME!!!