fbpx

Oznámenie o prerušení prevádzky Piaristickej materskej školy

Oznamujeme zákonným zástupcom detí navštevujúcich Piaristickú materskú školu,  že v zmysle § 2 odst. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.  o materskej škole v znení neskorších predpisov, z dôvodu nízkeho počtu detí na dochádzku počas letných prázdnin, bude prerušená  prevádzka materskej školy v období od 8. júla 2020 do 31. júla 2020.

V mesiaci august bude materská škola uzavretá v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa školy o vykonaní povinnej sanitárnej  prestávky.

Prevádzka Piaristickej materskej školy bude znovu obnovená 2. septembra 2020.