fbpx

Prerušenie prevádzky MŠ

Prevádzka Piaristickej materskej školy bude prerušená v čase jesenných školských prázdnin, t.j. od piatku 30.10. do pondelka 2.11. 2020. Nástup detí do MŠ je v utorok 3.11. 2020.

Tiež v čase od piatku 6.11. do pondelka 9. 11. 2020. Nástup do MŠ je v utorok 10.11. 2020.

Prevádzka MŠ bude prerušená z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie.

(Mgr. Ambróz Jamriško)