fbpx

Ako sekundáni kreslili…

Ako sekundáni kreslili…

… na tému : Ako si predstavujete lásku ? … Išlo o zadanie na hodine literatúry. Pre sekundánov nášho piaristického gymnázia to nebol žiadny problém. Stačil vhodný nápad, ochota spolupracovať pri kreslení a vyfarbovaní a výsledok nenechal na seba dlho čakať. Tu sú 3 najlepšie výtvory žiakov triedy.

(text : PhDr. Monika Kováčiková)