fbpx

3D model školy

3D model školy
8 678 181 vrcholov a plôch,  5000 snímková animácia pri 24 FPS, vyše 1000 objektov rôznych tvarov a materiálov, takmer 7 dní renderingu a nespočetné množstvo pretečených pohárov trpezlivosti. Našťastie grafici z III.F predviedli úžasný tímový výkon a výsledok stojí za to.
Zhruba mesiac a pol na odbornom výcviku pracovali na modelovaní jednotlivých častí našej školy v programe Blender. Po rozdelení žiakov do tímov pracoval každý na svojej časti školy. Počiatočné veľké nadšenie postupne vystriedala tvrdá drina a experimentovanie s rôznymi technikami a fígľami, ako si prácu uľahčiť a urobiť si v nej systém. Veľmi prínosné bolo zistenie, že si veci treba ukladať a komunikovať medzi sebou navzájom, aby sa nerobili zbytočne, ale efektívne (prípadne ešte raz a od začiatku).
Nemožno nespomenúť aj tímového ducha, ktorý na hodinách vládol a príkladnú spoluprácu medzi žiakmi. Najväčšie výzvy však prišli až v druhej časti celého projektu, kedy bolo potrebné jednotlivé časti spojiť dohromady. Až tu začali pretekať poháre trpezlivosti vo väčšej miere, prichádzalo aj pokušenie vykašľať s na to, našťastie k tomu nedošlo. Asi aj kvôli tomu, že výsledok začal nadobúdať reálne kontúry.
Úplne posledným krokom bolo dať celý model do podoby videa. V tejto fáze boli najčastejšie skloňovanými slovíčkami v učebni „render“, „samplíčka“, „cycles“. Už len nájsť to správne nastavenie renderingu, aby netrval celý mesiac a výsledné video bolo v primeranej kvalite.
Ak by sa dalo vystihnúť, čo sa žiaci naučili, bola by to vytrvalosť a v neposlednom rade aj spolupráca. Vďaka nim sa naučili mnohé nové poznatky a zručnosti nielen v programe Blender.
(Mgr. Jozef Dubec)