fbpx

English Star

English Star
Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do súťaže English Star. Preverili si svoje vedomosti z anglického jazyka.
Najúspešnejšia bola Ninka Rybárová z 2.A triedy, ktorej úspešnosť bola 100%. Blahoželáme!
Terezka Karpišová pracovala na 99% a Mirka Kucmanová na 98%.  Pekné výsledky dosiali aj všetci ostatní súťažiaci. Patrí im pochvala.
(text: Mgr. Miroslava Verešová)