fbpx

Lego krúžok

Lego krúžok

Z viacerých krúžkov na našej škole vám prinášame tentokrát foto z Lego krúžku, ktorý vedie p. učiteľka Mgr. K. Gatialová.

„Aj na lego krúžku vie byť poriadne veselo a tvorivo. Kreatívnosti sa hranice nekladú… Vydarený zámok pre Popolušku“.