fbpx

O knižnici v knižnici

O knižnici v knižnici

Prvú návštevu Hornonitrianskej knižnice v tomto školskom roku sme s deťmi z 5. A triedy absolvovali v rámci hodiny literatúry 4. októbra. Tému zameranú na orientáciu v regionálnej knižnici sme predsa nemohli preberať v školských laviciach. Pani knihovníčka pripravila interaktívne podujatie plné zaujímavých a užitočných informácií zo života knižnice. Aj tí piataci, ktorí sú pravidelnými návštevníkmi knižnice, sa dozvedeli všeličo nové nielen o našej knižnici, ale aj o typoch knižníc a ich členení na Slovensku. Deti sa naučili pracovať s online katalógom, vyskúšali si vyhľadávanie kníh. Návštevu knižnice sme, samozrejme, využili aj na výpožičku kníh podľa vlastného výberu. Deti, ktoré ešte nie sú v tejto knižnici zaregistrované, si domov odniesli prihlášky. Tešíme sa na ďalšie podujatia, ktoré nám spestria hodiny literatúry, a na čitateľské zážitky.

(Mgr. Martina Grolmusová)