fbpx

Autobus má 15 ton!

Autobus má 15 ton!

… a mnohé ďalšie zaujímavosti sa dozvedeli žiaci 3. A a 3. B na exkurzii v spoločnosti SAD  Prievidza. Obohatili si tak vedomosti aj v dopravnej výchove.

(Mgr. Renáta Sladkayová)