Všetky Príspevky

Deň jablka

DŇA 8.10.2015 (ŠTVRTOK) SI V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE PRIPOMENIEME DEŇ JABLKA. PROSÍM, ABY SI DETIČKY V TENTO DEŇ PRINIESLI JEDNO JABĹČKO. BUDEME TVORIŤ, MODELOVAŤ, STRÚHAŤ, PIECŤ… A UŽIJEME SI VEĽA ZÁBAVY!

Viac

Zber papiera

V dňoch 5. 10. (pondelok) – 9. 10. 2015 (piatok) sa uskutoční zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:15 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor (v tomto čase je možné prísť autom zozadu na školský dvor), prípadne je možné odovzdať...

Viac

Geologická výprava

S príchodom slnečného jesenného počasia sa žiaci 8.A ZŠ a tercie nášho gymnázia 1.10. 2015 zúčastnili tradičnej geologickej exkurzie po stopách hornín a minerálov v Štiavnických a Kremnických vrchoch.

Viac

Beseda s regionálnymi autorkami

Posledný septembrový deň začali naši siedmaci a ôsmaci vyučovanie návštevou Hornonitrianskej knižnice. Konali sa tam totiž Knižné hody. Privítali nás pani knihovníčky a tri usmiate dámy – naše regionálne autorky: Lenka Gahérová, Vanda...

Viac

Voľba člena do Rady školy

Od nového školského roku 2015/2016 sa uvoľnilo miesto v Rade školy, nakoľko p.Rabatínová sa vzdala tejto pozície ako zástupca rodičov. Doplňujúce voľby do Rady školy sa uskutočnili 22.9.2015. Volieb sa zúčastnila nadpolovičná väčšina rodičov...

Viac