fbpx

Minikurz prvej pomoci

Minikurz prvej pomoci

Minikurz prvej pomoci v ŠKD zrealizovali štvrtáčky V posledný februárový deň pripravili dievčatá zo 4. A pre mladších kamarátov z ŠKD minikurz prvej pomoci. Teoreticky aj prakticky oboznámili druhákov a tretiakov so základmi poskytovania prvej...

Viac

Gymnazistom/SOŠ-károm na skúšku

Gymnazistom/SOŠ-károm na skúšku

Počas dňa otvorených dverí sme ponúkli možnosť zúčastniť sa jedného školského dňa v našej škole – byť Gymnazistom/SOŠ-károm na skúšku. Ďakujeme za veľký záujem, uvidíme sa ráno 7. marca (štvrtok) o 7:50 a na jeden deň sa stanete žiakom...

Viac

Stratégia podpory duševného zdravia

Stratégia podpory duševného zdravia

Dôraz na duševné zdravie detí a dospievajúcich sa v dnešnom svete stáva kľúčovou témou. Z tohto dôvodu sme sa zapojili do projektu Koalícia škôl za duševné zdravie, ktorý pomáha vytvárať prostredie podporujúce duševne zdravie. Dané prostredie...

Viac

Karneval v 4.A

Karneval v 4.A

Žiaci 4.A triedy mali v pondelok fašiangový karneval. Vymysleli si rôzne zaujímavé masky. Veselo sa zabávali, tancovali, zahrali sa rôzne hry a niečo nové sa aj naučili. Prežili pekné predpoludnie. (Mgr. Miroslava Verešová)

Viac

KAM PO MATURITE?

KAM PO MATURITE?

Túto otázku už má vyriešenú náš úspešný absolvent odboru grafik digitálnych médií Jozef Nemček, ktorý nám prišiel priblížiť svoje štúdium na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave, kde druhým rokom študuje na Fakulte masmediálnej ...

Viac

Piatačky recitujú veľmi rady

Piatačky recitujú veľmi rady

2. februára 2024 sme na 2. stupni ZŠ zrealizovali v priestore našej školskej knižnice školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Do súťaže sa s veľkým záujmom zapojili piatačky a ukázali, že talent im nechýba. Všetkým dievčatám, ktoré...

Viac