fbpx

Požehnané sviatky

Požehnané sviatky

Riaditeľstvo Piaristickej spojenej školy želá všetkým študentom, rodičom, zamestnancom a sympatizantom požehnanú Veľkú noc.